Det här med att förstå!

Jag har skrivit om det förr och det verkar inte bättre än att jag måste skriva om det igen!
Det här med att förstå, det är ytterst få förunnat! Serious!

Vi pronerar att just DU står och snackar med för dig en helt främmande person, hen spyr ur sig massa jidder=kolijox!

Det är EXAKT så jag upplever det hela när just DU/NI försöker förklara något för mig!

Allvarligt! Du/Ni MÅSTE sluta prata så som att precis ALLA förstår ert tugg!!
Egentligen har jag inte så värst mycket att tillägga!

OVER. AND. OUT!!

Don´t petronize me!

Sist jag kollade på mina personuppgifter så framkom det att jag närmar mig min 39-årsdag med stormsteg. Inte så att jag har en stundande 40-årskris, snarare bara att konstanterande. Det är 20 år sedan jag flyttade hemifrån, det är snart 12 år sedan jag blev mamma för första gången! Det är 8½ år sedan jag valde att separera från barnens pappa. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo…under alla dessa år har jag varit myndig och vuxen nog att ta mina egna beslut, röstat i omgångar, bytt jobb, bostad och ort. Jag har tagit många kloka sunda genomtänkta beslut, likväl som många dumma, ogenomtänkta och destruktiva beslut.

Men jag har efterhand lärt mig ”the hardway” att vissa situationer bör jag hålla mig undan, medan andra situationer krävt upprepande tillfällen av försök och olika lösningar för vad som passar just här och då!
Men under årens lopp har jag gång efter annan fått inte bara ”mentala käftsmällar” utan jag har även blivit kränkt av andra som anser sig bättre vetande eller än värre! Som anser sig vara en bättre person som har rätten att nervärdera andra (läs mig) och nästan försökt att med psykiskt våld banka in lite ”vett och fason” i huvudet på mig! Människor har kallat mig allt från..

-Oslug
-Dum i huvudet
-Jävla egoist
-Sjuk i huvudet 

De har ilsket väst fram med ”mord i blicken”
-Så får/kan du INTE säga!
-Så får/kan du INTE göra!
till att sucka och himla med ögonen så fort jag inte har förstått det ”självklara” 
Människor har kränkt mig i vardagliga situationer, de har haft svårt att bemöta mig och på så sätt undviktt i möjliga mån kontakt med mig då inskränktheten tyvärr är för stor i allmänheten.
Dessa personer, då de inte haft något annat val än möta mig i vissa vardagliga situationer pratar med mig som jag är förståndshandikappad! Alternativ pratat OM mig istället för TILL MIG!


Folk hetsar upp sig för att jag pratar först och tänker sen, vad är det värsta som kan hända? Menar…dödsstraffet är avskaffat för länge sedan *lite ironisk här bara* Det som är så intressant i det hela, är att de som skriker högst och ställer flest krav på mig. Det är dem som tror och anser sig vara de som kan fortsätta att prata/agera som tidigare medan jag ska hålla tand för tunga varje gång jag hamnar i ett sällskap med fler än 3 personer. Jag har börjat bli lite väl för gammal för att orka bry mig, kan inte folk hantera mig för den jag är. Ja men varför ska jag ens tänka tanken klart att dela med mig av min ovärderliga energi på de som ändå inte förstår eller värdesätter att uppskatta mig?
Jag vet EXAKT vad jag vill och ser till att få det på ett eller annat sätt! Och nu menar jag inte att jag är beredd att gå över lik för att få som jag vill, man kan faktiskt behandla andra med respekt men ändå få så som man vill!
Jag fick en 40-talist rörd till tårar här på förmiddagen, helt enkelt för att jag såg honom så som han är! Varken mer eller mindre, några vänliga väl valda ord sagda i all ärlighet kan betyda så oerhört mycket för ALLA människor, vare sig vi har ”normala svennebananhjärnor” eller ”charmiga NPF hjärnor” 

Taggad till tusen….nu jäv*ar kör vi så det ryker!

Jag har medvetet valt att ligga rätt så lågt med bloggen en rätt så lång tid.
Orsakerna är lika många som förklaringarna, men vi nöjer oss med att jag är tillbaka och taggad till tusen!

Speciellt efter att min allra första kommentar inne hos bloggaren underbaraadhd  klippt och klistrat in den i ett nytt blogginlägg =D
Man tackar allra ödmjukast för det….galet stolt, javisst vem skulle inte vara det?

Här kan ni följa länken, tredje kommentaren är min ;-D
http://underbaraadhd.com/2012/08/30/lasarreaktioner-pa-adhd-bloggande-forskolelarare-som-fick-sparken/

Här kan ni också läsa oerhört viktiga rader om barn och ADHD!

Barn och ADHD

Att ha svårt att koncentrera sig, vara stilla och kontrollera sina impulser är vanligt bland alla barn. För barn med ADHD är allt detta mycket starkare och kan skapa problem i vardagen och i deras kontakt med andra.

Barn med ADHD är sinsemellan mycket olika. Varje barn har sina speciella svårigheter, liksom sina särskilda tillgångar och styrkor.

ADHD yttrar sig olika

De tre typiska symtomen för ADHD är uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet. Samtidigt kan ADHD yttra sig väldigt olika. Vissa barn kan ha alla dessa symtom, medan andra endast har ett eller två av dem.

Små barn med ADHD

Ett litet barn med ADHD är ofta överaktivt. Hon eller han är ständigt i rörelse; hoppar, klättrar och springer överallt. När barnet får syn på något störtar det genast dit och kan verka omedveten om att det finns faror. Barnet kan även ha stora humörsvängningar och få kraftiga utbrott vid små motgångar. Leken blir ofta splittrad och kontakten med andra barn fungerar inte alltid så bra. Det lilla barnet kräver därför mycket tillsyn av en vuxen.

Små barn med ADHD kan även vara sena i sin utveckling med tal och språk. Detta gäller särskilt för de med tilläggsdiagnosen damp. Det kan i sin tur leda till att de lättare hamnar i fysiska konflikter eftersom de har svårt att uttrycka sig och sin vilja med ord.

Barn i skolåldern

Även om det är vanligt att barn i skolåldern har svårt att vara uppmärksamma och sitta stilla, finns ändå förväntningar på att de ska klara en viss nivå av detta.

För många barn med ADHD blir därför deras problem extra tydliga när de börjar skolan. De kan ha svårt att vara stilla, lyssna på andra och klara sina uppgifter. Det är vanligt att beteeendet upplevs som störande, och att de har bristande självkontroll.

Barn med ADHD kan exempelvis ha följande svårigheter:

 • ha svårt att lyssna och uppfatta instruktioner
 • inte klara av att vänta på sin tur, avbryter och lyssnar inte färdigt
 • ha svårt att kontrollera sina känslor och sitt humör
 • pratar oavbrutet och högt
 • kan ha svårt att komma igång med något eller verkar ”frånvarande”
 • blir lätt störd och tappar fokus
 • kan ha svårt att uttrycka sig språkligt, hitta ord och tala i fullständiga meningar.

Till följd av detta är det vanligt att barn med ADHD får inlärningssvårigheter och kommer efter i skolan. De kan också ha svårt att komma överens och leka med andra barn.

Viktigt att få hjälp tidigt

Det är viktigt att barn med ADHD snabbt fångas upp och får hjälp och stöd. Annars kan det leda till att deras utveckling, självsyn och självkänsla påverkas negativt, vilket i sin tur kan leda till att de hamnar i andra problem längre fram.

Det krävs en förståelse från omgivningen, en strukturerad skoldag med tydlig pedagogik och rimliga förväntningar samt extra stor närvaro av någon vuxen.

Vanligt med läs – och skrivsvårigheter

Ungefär hälften av alla barn med ADHD har stora läs- och skrivsvårigheter. Det kan bero på att de har svårt att uppfatta de ljud som bygger upp ett ord eller har svårt att koppla ihop bokstäver med rätt ljud när man ska lära sig att läsa. Man kan också ha svårt att höra att ord rimmar eller uttala ord rätt.

Problem med att hantera intryck

Vissa barn som har ADHD med damp har även svårigheter med att uppfatta och tolka olika sinnesintryck. Exempelvis kan man:

 • ha svårt att helt förstå innebörden av vad det man ser eller hör
 • ha problem med att sålla bort oviktiga intryck från viktiga. Många intryck ger en kaotisk känsla
 • inte uppfatta de koder som finns i samspelet mellan människor. Man kan då ses som avvikande.

Inte alltid överaktiv

Ett barn behöver inte vara överaktivt för att ha ADHD. Vissa barn kan istället vara extremt passiva och oföretagsamma. Hon eller han kan också pendla mellan dessa olika lägen och vara uppe i varv ena stunden för att sen bli extremt håglös och passiv i nästa.

Detta har att göra med regleringen av aktivitetsnivån, som antingen blir för hög eller för låg.

Humörutbrott och trots

Barn med ADHD kan ha svårt att tåla krav och förändringar. När föräldern uppmanar dem till något eller de blir frustrerade kan de reagera med starka protester, utbrott och trots. Det finns därför en risk för att relationen till största delen präglas av ständiga tillsägelser, bråk och konflikter.

Som förälder kan det vara svårt att orka ha tålamod och förståelse och försöka hantera konflikten rätt. Att förstå beteendet hos barn med ADHD och lära sig strategier i hur man ska bemöta barnet är något som kan underlätta och vara bra för både föräldern och barnet. Det kan till exempel handla om att kommunicera tydligt, ha realistiska krav samt berömma och belöna det som är bra.

 

Efterlyser en pedagogisk beskrivning av hur man bäddar in länkar!

Jag fick en rätt kortfattad beskrivning av Ister i en kommentar hur man bäddar in länkar, så man slipper en lång radda av bokstäver och siffror i inlägget.

Jag gjorde som hon beskrev…..funkade icke!

Jag skrev ner det hon hade beskrivit……funkade föga!

Så, nu efterlyser jag en pedagogisk beskrivning av hur man bäddar in länkar!
Och jag betackar mig i förväg från kassa, lama kommentarer så som.

1.) Det som är så lätt! (hade jag tyckt det, hade jag knappast bett om hjälp, right?)

2.) Jag kan lära dig i 3 enkla steg! (great, så länge de är pedagogiska så jag fattar får du beskriva i hur många/få steg som du bara vill!)

3.) Aha….mäh! Det är ju inte ett dugg svårt! (tycker du ja! Jag garanterar dig att jag kan något som du anser vara  hur svårt som helst!)

4.) And so on….ni fattar?

Så, gnutta nu era geniknölar och skriv så jag fattar!

Om vikten av att känna till sin diagnos!

Nä, nu var det bra länge sedan jag uppdaterade här över, alldeles för länge känner jag!

Men det ska bli en ändring på det, f rom idag! Eller?

Vilket som, det har hänt en hel del sedan sist, jag har varit på en föreläsning som min vän Malene Larssen höll i, ”Den bortglömda diagnosen”
Jag har börjat arb.träna som uska på en privatklinik (gjort min 3e v) där jag trivs oerhört bra och känner mig så välkomnad.

Var var jag nu?
Just ja!

Jag läste, som vanligt. Ett oerhört bra och tänkvärt inlägg som ni kan läsa om här

http://adhd-add-allaharlattheter.blogspot.se/2012/04/om-vikten-av-att-kanna-till-sin-diagnos.html?spref=fb

*jagbaramåsteletaredapåkommenterenavIsterdärhonbeskriverhurjagbäddarinlänkar*

Inlägg, inlägg, inlägg….dessa inlägg!


Therése Yris Åkerman

TidslinjeTidslinjeOm

Numarsfebruari201220112010200920082007Födelse

2
 Dom säger att ärren är si så där.
 1. Bara en bråkdel av en sekund, utan
  att inse!
  Blåmärken på ditt sinne, som talar klarspråk.

  Barnens höga klara röster ekar här och nu!
  Tavlor på sned, gardiner sveper över det hela.

  Hjärtesorg svalnar liksom alla andra öden!
  Under eken, framför teven.

  Djävulen ror, dit vi inte vill!
  Men dit vi sveps över hjärtats ånger!

  *Yris 2012,03,28*

Samvetetskval.

Ekobilarna är bara för turister, änglar utan vingar.

Tandemcyklar ses som ett annat val, utanför festivalen.
Samveteskval bryter in, de solkiga gardinerna fladdrar i ångesten.

Själen ropar hennes namn, inte mitt.
Inte ditt.

Hissen tar oss en trappa närmare de själslösa.
De namnlösa ekar i universum.

Gungorna vajar i solen, bollarna falnar, på
marken. I evighet, utan prespektion.

Yris 2012,02,25

Hjärtats kval tonar ut i rymden.
Ekar mot betongen, fryser i ögonblicket.

Måsarna cirkulerar ovanför ditt sargade hjärta.
Slåss om asagudarna.

Kliver in i korridoren ovanför molnen, stirrar
ner på dig, de frostbitna fjällen.

Under isen skriker de av ångest, hjärtat ditt
blöder av skam

Blåmärket på din själ avslöjar ditt
förflutna.

Ekarna viskar ditt namn, finns inte här
för dig.
Tonårsidolerna har falnat, kvar finns bara
du och jag.

Här och nu, är skrattretande.
Vi kommer ingen vart.

Yris 2012,02,25

 

Perceptionsstörningar vid ADHD.

 

Jag ska vara ärlig, det har tagit mig emot att skriva detta inlägg. Inte för att jag inte står för min diagnos och som de säger…”sjukdom”

Jag blir lika sne och förbannad varje gång jag hör folk kalla Bipolär  typ II  för sjukdom. För mig är en sjukdom likamed, lunginflammation, magsjuka, influensan osv. Det som går över! Med midikament. Men de som vet bedyrar in facto att när vi med bippo diagnostiseras så har vi tydligen en permanent sjukdom, en sjukdom vi måste leva med. Dvs…en kronisk sjukdom.

Om det kan man visst läsa i boken ..”Vulkanutbrott och istider” om Bipolär sjukdom av Vanna Beckman och Tor Falhén.

Iallavallafall….var var jag nu?
Jo just det!

Det jag skulle skriva om, här och nu! Är det där med percieptionsstörningar.
Tror jag klistrar in lite information så ni kan läsa på vad det betyder.

Visst kan jag försöka förklara via skrift och min blogg, men då får jag hålla på till nästa år eller så…


PERCEPTINSSTÖRNINGAR.

Perception är den grundläggande funktion genom vilken vi människor håller oss informerade om vår omgivning och vår relation till den. Hjärnan bearbetar sinnesintrycken och urskiljer detaljer, sorterar bort ovidkommande intryck och skapar genom det meningsfulla upplevelser.

Perceptionsstörningar innebär att personens förmåga att ta till sig intryck från omgivningen via de fem sinnena – syn, hörsel, känsel, smak och lukt är störd. Svårigheterna ligger i att samordna sinnesintrycken till en fungerande helhet. Andra informationskanaler är balansförmågan, förnimmelse av varm och kallt samt inre och yttre smärta samt förnimmelser från inre organ. Alla dessa faktorer kan på ett eller annat sätt vara påverkade vid DAMP. Den som har perceptionsstörningar misstolkar lätt intryck och drar felaktiga slutsatser.

Miljöer med många intryck blir tröttande för personer med perceptionsstörningar eftersom det kan vara svårt att urskilja det väsentliga i en rörig miljö och därmed också svårt att hitta olika saker.

Svårigheter att få en överblick  ger svårigheter att organisera sitt arbete och ha ordning bland sina saker.

PLANERA2.WMF (5110 bytes)

Den som har svårt att bedöma avstånd kan t.ex. få problem i trafiken.

Svårigheter med den auditiva (hörsel) perceptionen är sannolikt den vanligaste formen av perceptionsstörningar hos barn med DAMP. Auditiva perceptionsstörningar kan leda till svårigheter med att lokalisera ljudkällor eller avgöra styrkan i ett ljud. Örat kan ha en nedsatt känslighet och personen kan få svårt att urskilja en röst i sorlet av andra röster. En person med sådan perceptionsstörning hör inte sådant som den borde göra, störs av ovidkommande ljud och blir mycket trött i ljudmässigt stökiga miljöer. Svårigheter att anpassa röststyrkan till samtalet eller situationen hör också hit eftersom personen inte automatiskt hör om det talar med hög eller låg röst. Den som har DAMP talar ofta för högt eftersom de har svårt att anpassa röststyrkan till vad situationen kräver, samtidigt som de ofta själva störs av andras prat.

Svårigheter att med synen (visuell perception) uppfatta former och att avgöra ett föremåls läge i rummet är utmärkande för många med DAMP. Det blir svårt att t ex rita av komplexa figurer, bokstäver och siffror. Svårigheter med avståndsbedömningkan göra det omöjligt att avgöra om en bil är farligt nära eller hur långt man måste sträcka ut armen för att nå ett glas i köksskåpet.

Känslosinnet kan vara påverkat och vuxna liksom barn kan ha svårt att avgöra hur hårt de skall ta i andra. Människor med perceptionsstörningar kan vara känsliga för beröring, de tycker kanske inte som barn om att sitta i knä, att bli smekta eller kammade. Huden kan var mycket känslig för beröring, en smekning kanske inte upplevs som kärleksfull och varm utan istället framkalla obehagskänslor. Kläderna på kroppen kliar, skaver och sitter för hårt åt. Lappen med tvättråden kanske stör så pass att den måste klippas bort. Både barn och vuxna kan vara relativt okänsliga för smärta och en del personer kan ha nedsatt känslighet för kyla.

Lukt- och smaksinnet är ofta mycket känsligt varför starka dofter och smaker kan skapa stort obehag för personer med denna form av perceptionsstörning.

Perceptionen påverkar motoriken och perceptionsstörningar är ibland orsak till olika former av motoriska störningar. Det kan innebära att personen till exempel har svårt att begränsa sina kroppsrörelser i förhållande till att dess styrka växer med åldern.

Perceptionsstörningarna brukar inte vara lika uttalade hos vuxna som hos barn. Till viss del kan det bero på att den vuxne lärt sig att hantera sina perceptionsstörningar och hittat olika strategier för att kompensera dem.

Jag ramlade över denna underbara ADHD dikt hos en vän till mig på fäjsbåk.

Kände att jag bara måste dela med mig av den till er andra, den är så beskrivande!

ENJOY!

citat:
Helena Maria Thor

ADHD i all sin glans Vad skulle vi göra om diagnosen inte fanns?! Underbara människor med fart och fläng… Vi andra har nästan bara ”häng” När de far fram med fart, står vi kvar vid start 🙂 Att man inte kan/vill förstå Är egentligen något för ”små” Om man som ”vanlig” person vågar öpnna upp och släppa in all kunskap om ämnet som finns… Så skulle ni få se och ta lärdom av bland det underbaraste som finns ♥ En glad,ärlig,sprallig,fartfylld, humörssvängande person med styrka,kraft och vett, så där kan ni alla snacka om etikett… Summan av kardemumman är att ni har en vän för livet, kan vara i långa eller korta perioder… Men när det väl gäller finns hon/han där det för er jag svär! ♥